Podzimní novinky

Dřív než začne padat listí ze stromů bychom vás rádi seznámili s novinkami, které jsme pro vás připravili. Přejeme vám hezký a z hlediska reportingu efektivní a bezproblémový podzim!

1. Přednastavení stylu sloupce reportu

V režimu Definice lze nyní pro každou šablonu reportu přednastavit „defaultní“ styl nejen pro řádky, ale nově i pro sloupce:

Úprava přispívá k jednoduchému odlišení sloupců Popis, Hodnota, Porovnání, VAR a VAR %.

Styl lze definovat jednorázově nebo (což doporučujeme) využít některý z dříve předdefinovaných stylů (dropbox „Použít styl“) včetně podmíněného formátování:

Styly lze vzájemně kombinovat pro různá zobrazení při splnění odlišných kritérií (větší / menší než nula atd.)

Styl je vždy záměrně aplikován na všechny „další sloupce“ v uvedeném pořadí. Nastavíte-li tedy styl pro Hodnoty, automaticky se nastaví i pro Porovnání, VAR a VAR %. Nastavíte-li následně specifický styl pro VAR, automaticky se upraví i VAR %. Předcházející sloupce zůstanou beze změny.

Následující obrázek demonstruje nezávisle definované styly pro sloupce Porovnání, VAR a VAR %. U sloupců VAR a VAR % bylo aplikováno podmíněné formátování pouze pro záporné hodnoty (zobrazené červeně na barevném podkladu):

2. Možnost nastavení řazení reportů ve Financích v režimu Prezentace

Pořadí lze řídit v Definici zadáním celočíselných hodnot od nuly výše:

3. Vícenásobný výběr prvků a agregátů dimenzí s využitím fulltextového vyhledávání

Nově se při zadání hledaného řetězce nabízí k výběru všechny prvky dimenzí a jejich agregace vyhovující vyhledávací podmínce (obr vlevo). Na obrázku vpravo je již vidět zobrazení výběru obsahujícího řetězec „HR“ (včetně textového komentáře):

4. Výběr všech následníků ve stromu dimenze

Jedná se o nenápadnou a přitom velice zajímavou a prakticky využitelnou funkci. Oceníte jí zejména v případě požadavků na výběr všech následníků v dimenzích, ve kterých často dochází ke změnám, resp. navyšování seznamu prvků. Dosud bylo možné kliknutím na název nadřízeného prvku vybrat všechny aktuální následníky. Při přidání nového prvku ovšem nedošlo k jeho automatickému zahrnutí do aktuálního seznamu. Nyní lze jednoduše nastavit na agregovaném prvku úrovně následníků, které mají být dynamicky do požadovaného pohledu zahrnuty. Zobrazí tedy všechny prvky v definované úrovni, bez ohledu na to, zda v době definice existovaly nebo byly přidány následně:

5. Možnost otáčení znaménka při porovnávání

Využijete s úspěchem v případech, kdy chcete pozitivně označovat úsporu, nikoliv překročení porovnávané hodnoty. U výnosů se tradičně pozitivně označuje stav, kdy skutečnost převyšuje plánované hodnoty. U nákladů, jsou-li v reportingu prezentovány kladnými hodnotami (v závislosti na požadavku prezentace) je většinou požadováno, aby zvýšení oproti rozpočtu bylo interpretováno negativně, stejně jako nesplnění plánu na straně výnosů. Funkce „Invertovat rozdíly“ tedy u příslušných řádků otáčí znaménko (pole VAR a VAR %):

6. Doplnění pohledu na pololetí v dynamické časové ose

Nově lze na dynamické časové ose nastavit požadavek na zobrazení „Aktuální pololetí“

7. Druhý GroupBy ve Financích

Nově lze v modulu Finance kombinovat známou funkci GroupBy s dimenzionální analýzou podle další dimenze – viz obrázek:

NÁŠ TIP: Tuto funkci lze úspěšně kombinovat s možností dynamického výběru následníků.

Přejeme vám úspěšný den nejen při práci s REPORTING.CZ !

14
září 2015

Doporučte blok svým známým

Už jste vyzkoušeli náš online reporting?

Zašleme vám přístup do demoverze, kde si na testovacích datech osaháte BI aplikaci v cloudu. Nebo dáte přednost osobní prezentaci? Baví nás ukazovat největší vychytávky aplikace a odpovídat na záludné business dotazy. Máme-li to k sobě daleko, zkrátíme si cestu přes Skype a sdílením plochy.