Může reporting stát méně než měsíční účet za telefon? Ušetřete díky cloudu a pronájmu BI aplikace.

Velký přínosem, ale malý cenou. Místo drahých investic si reporting pronajmete jako online software za měsíční paušál. Nulové náklady na hardware, aktualizace zdarma a úspora za správu in-house řešení. Stačí internet a prohlížeč. Navíc žádné vykutálené závazky na 2 roky nebo právní kličky, ale pronájem s 2měsíční výpovědní lhůtou.

 
 
 

Kolik stojí Reporting.cz

Reportingová řešení stojí běžně přes 500 tisíc, ale Reporting.cz vás vyjde třeba jen na pár tisíc měsíčně. A náklady na implementaci závisí hlavně na vás. Když si před tím reporting zdarma vyzkoušíte, nic neriskujete. Prohlédněte si orientační cenové varianty podle náročnosti implementace a provozu reportingu:

 
 
Start
 
 
Standard
 
 
Enterprise
Jste malá firma, neziskovka nebo startup s jednoduchým účetním systémem, organizační strukturou i datovým modelem. Data máte v souladu s reportingem, zapojíte se do implementace a business consulting nepotřebujete.
 
Malá firma  
Jste střední firma nebo skupina firem s jednoduchým účetním systémem, složitější organizační strukturou a datovým modelem. Potřebujete přizpůsobit data reportingu i pomoc business konzultantů při implementaci a customizaci celého řešení.
 
Střední firma 
Jste velká firma nebo skupina středních firem se složitější organizační strukturou i datovým modelem, komplexním ERP a více zdroji dat. Data nemáte v souladu s reportingem, implementaci necháte kompletně na nás a potřebujete větší customizaci reportingového řešení.
 
Velká firma 
Počet uživatelů ovlivňuje měsíční náklady na reporting jen minimálně a neznamená horní hranici pro cenovou variantu. Dostatečné množství uživatelů získáte v rámci paušálu.
 
4 uživatelé  
Počtem aktivních uživatelů vás aplikace neomezí. Za každého uživatele platíte v měsíčním paušálu cca 150 Kč, což ovlivní cenu jen minimálně.
 
10 uživatelů  
U velké firmy počet uživatelů ovlivní měsíční paušál výrazněji, proto neúčtujeme za uživatele pevnou částku, ale rozlišíme uživatelské účty podle aktivity. Tím šetříme vaše náklady.
 
50 uživatelů  
Model Finance pokryje většinu potřeb moderního reportingu a prezentaci výsledků hospodaření přes celou strukturu výsledovky a rozvahy. Zahrnuje transakce hlavní knihy a dimenze, které zpřesňují původ transakcí.
 
1 datový model  
Kromě datového modelu Finance s transakcemi hlavní knihy se vám hodí i prezentace dat z položek nebo splatnosti pohledávek a závazků. Každý model ovlivní cenu aktivace a výši měsíčního paušálu.
 
2 datové modely  
K datovému modelu Finance s transakcemi hlavní knihy potřebujete další modely organizace dat, např. skladové položky, saldo, případně datový model na míru. Každý ovlivní cenu aktivace a měsíční paušál.
 
Více datových modelů  
Počet dimenzí výrazně ovlivní náročnost implementace i provoz reportingu. Varianta Start předpokládá jen dvě dimenze, ale s těmi si menší firma obvykle vystačí.
 
2 dimenze  
Nestačí vám 2 dimenze? Pak bude implementace a provoz reportingu náročnější než varianta Start. Většina středně velkých firem vystačí s 3 dimenzemi.
 
3 dimenze  
Potřebujete-li více než 3 dimenze, předpokládáme náročnou implementaci i provoz reportingu. Takže předběžně počítejte s variantou Enterprise.
 
7 dimenzí  
Malé firmě stačí napojení na ERP nebo účetní systém. Více zdrojů dat by se do varianty Start nevešlo, protože výrazně ovlivní náročnost implementace i provozu reportingu.
 
1 zdroj dat  
I středně velká firma si dokáže při reportingu vystačit s jedním zdrojem dat a více datovými modely. Další zdroje dat pro reporting by posunuly finanční náročnost k variantě Enterprise.
 
1 zdroj dat  
Více zdrojů dat a datových modelů znamená náročnou implementaci i provoz. Potřebujete-li s reportingem propojit více zdrojů a systémů, počítejte předběžně s variantou Enterprise.
 
Více zdrojů dat  
Měsíční paušál se skládá z ceny za využívání datového modelu, licence za aktivní uživatele a případně i domluvenou podporu ve formě SLA.
 
Od 1 500 Kč / měsíc 
 
Měsíční paušál zahrnuje využívání dvou datových modelů a tří dimenzí, licence za aktivní uživatele a případně i domluvenou SLA podporu.
 
3 – 6 000 Kč / měsíc 
 
Měsíční paušál vychází hlavně z počtu datových modelů a dimenzí, ale cenu zvyšuje i počet aktivních uživatelů, případně SLA podpora.
 
5 – 15 000 Kč / měsíc 
 
Cena za připojení zahrnuje úvodní analýzu, konfiguraci nástroje a propojení na ERP nebo jiný zdroj účetních dat, včetně vytvoření importů do reportingu přes ETL.
 
Aktivace
od 10 tisíc Kč
 
U středně velké firmy zabere analýza, konfigurace nástroje, propojení na zdroje dat i příprava importů přes ETL více času. Cenu aktivace vám spočítáme v nabídce.
 
Aktivace
od 40 do 70 tisíc Kč
 
Více datových modelů, dimenzí i zdrojů dat ovlivní vyšší cenu za konfiguraci a aktivaci nástroje Reporting.cz. V nabídce vám spočítáme konkrétní cenu za připojení reportingu.
 
Aktivace
od 60 tisíc Kč
 
Po zaškolení si jednoduchý datový model zvládnete připravit i sami a tedy bez nákladů na business consulting – samozřejmě pokud máte data ve vhodné struktuře pro účely reportingu.
 
Implementace
od 0 Kč
 
Středně velké firmy obvykle vyžadují customizaci řešení. Složitější model a úpravy struktur dat pro reporting vyžadují více business consultingu, takže cenu implementace předáme s nabídkou.
 
Implementace
od 20 do 80 tisíc Kč
 
U složitých organizačních struktur už se bez customizace reportingu a business consultingu zřejmě neobejdete. Připravíme konkrétní cenovou nabídku za implementaci řešení na míru.
 
Implementace
od 80 do 200 tisíc Kč
 
 

Ověřte si, kolik peněz a času vám online reporting ušetří oproti investici do in-house řešení

 
 
Reporting.cz jako online
software v cloudu
 
Finanční software
jako in-house řešení
 
Počáteční výdaje
0 Kč za nákup hardware, software a intranet.

Vše nahradí pronájem cloudové aplikace, která je pro všechny uživatele dostupná přes internet. Udržovat funkční hardware, software i zálohování je naše starost.

10 – 70 tisíc Kč za aktivaci, tj. napojení reportingu na váš ERP a zdroje dat.

Aktivace zahrnuje konfiguraci a přípravu systému na naší straně. Propojíme reporting s vašimi zdroji dat a zprovozníme import do datového centra.

20 tisíc Kč za aktivaci plánovacího nástroje Cash Flow Management.

Pokud kromě online reportingu potřebujete i nástroj k finančnímu plánování, poskytneme vám CFM. Běží jako samostatná Excel aplikace, ale je propojená s reportingem.

0 – 200 tisíc Kč za implementaci, analýzu a business consulting.

U jednoduchých datových modelů zvládnete připravit definice struktur i sami. Ale pro složitější modely, více zdrojů dat a nevhodné struktury dat pro účely reportingu potřebujete pomoc business konzultantů. Předem zpracujeme cenovou nabídku implementace.

Desítky až stovky tisíc za nákup softwaru a obvykle i jednotlivých licencí uživatelům.

Sto tisíc a více za nákup aplikačního, databázového a zálohovacího serveru + zasíťování.

Stovky tisíc za vstupní analýzu, návrh řešení a kompletní implementaci.

Finanční plánování musíte většinou obsluhovat v Excelu bez přímého napojení na reporting. Místo plánování a řízení vytváříte nástroj a ještě za to utrácíte čas finančního manažera.

 
Měsíční náklady
Od 1 500 Kč za datový model.

Reporting stavíme na více modelech – hlavní kniha, položky, splatnosti... Obvykle klienti potřebují jeden nebo dva. Za využívání datového modelu platíte měsíčně 900 až 2 000 Kč podle typu modelu, počtu dimenzí nebo napojení dat z minulých let.

150 Kč za aktivního uživatele.

Počet uživatelů ovlivní paušál symbolicky – za uživatele platíte částku 150 Kč. U firem s desítkami uživatelů navrhneme výhodnější cenu a uživatele rozdělíme podle aktivity, abyste platili méně.

Možnost podpory ve formě SLA.

U servisní smlouvy paušálem platíte hodiny, které vyčerpáte nebo se přenesou na další období. Výše paušálu závisí na rozsahu a reakční době podpory. SLA je nepovinná a podmínky kdykoli změníte.

Většinu business požadavků zvládnete v definičním módu aplikace upravit sami.

Tisíce až desítky tisíc za IT outsourcing nebo vlastní zaměstnance, kteří se starají o údržbu a rozvoj systému.

I jednoduché business požadavky na definice reportů musíte zadat k implementaci.

Při finančním plánování ladíte model v Excelu složitě a časově neefektivně.

 
Roční
náklady

0 Kč za aktualizace software – online aplikace se aktualizuje automaticky a zdarma přímo v cloudu.

0 Kč za upgrade HW – údržbu a rozšiřování cloudu financujeme my.

7 000 Kč za aktualizace plánovacího nástroje CFM, pokud kromě reportingu využíváte i finanční plánování.

Tisíce až desítky tisíc výrobci software jako tzv. maintenance poplatek za pravidelné aktualizace.

Tisíce až desítky tisíc za rozšiřování a opravy vlastního hardware.

 
Bezpečnost vašich dat

Vysoká – k datům mají přístup oprávnění uživatelé pouze vzdáleně, veškerá komunikace i autentizace se šifruje a data pravidelně zálohují 2 na sobě nezávislá úložiště.

Dokument řízení rizik

Střední – servery a všechna data jsou obvykle fyzicky dostupná přímo ve firmě, komunikace i přihlašování se většinou šifruje, ale data se často zálohují na jedno další zařízení ve stejné budově.

 
Doba implementace

Online reporting nasadíme v řádu dnů a u malých projektů dokonce během hodin. Velké projekty, které vyžadují náročný business consulting, zaberou při implementaci i měsíc.

Ohnutí in-house reportingu na míru i menší firmě není tak rychlé jako u online řešení. In-house reporting se implementuje v řádu měsíců, kdy se i drobnosti analyzují a programují.

Přejděte na cloud a šetřete firemní náklady

Zašleme vám přístup k demoverzi, abyste si mohli reporting v cloudu nezávazně a zdarma vyzkoušet. Dáte-li přednost osobní prezentaci, s nadšením vám předvedeme jeho výhody a zodpovíme vaše dotazy. Pokud to máme k sobě daleko, představíme vám aplikaci přes sdílenou plochu. A když vás reporting zaujme, připravíme cenovou nabídku.