Reporting.cz umí přesně to,
co potřebujete od finanční BI aplikace

Umožní vám dívat se na firemní finance ze všech úhlů a detailů, abyste při žádném rozhodnutí nešlápli vedle. Stačí pár kliknutí, upřesnit parametry a máte před sebou informaci, která vám usnadní práci. Navíc kombinuje reportování, plánování a jako chytrá stavebnice dokáže růst s vámi a přizpůsobit se každé roli managementu.

 
 

Reportovat, na to ho užije!

Už jste zkusili finanční reporting, který je ovládáním takhle jednoduchý, a přitom v pozadí ukrývá složité OLAP a BI funkce? Ukážeme vám prvky, se kterými se v aplikaci skamarádíte nejvíc:

Mód aplikace přepíná mezi reportováním, plánováním, importem a definicí reportů nebo metadat. Používáte-li více datových modelů, slouží i k rychlému přechodu mezi daty hlavní knihy, sklady a knihy pohledávek a závazků.
Máte přístup k datovým zdrojům skupin společností nebo samostatných firem? Stačí se přepnout a pracujete s reporty, které jsou sdílené napříč skupinou nebo naopak vytvořené na míru konkrétní společnosti.
Identifikace přihlášeného uživatele s možností změny hesla a odhlášení. Autorizaci zabezpečuje šifrovaný přenos a případně i potvrzovací kód přes SMS nebo e-mail.
Magické tlačítko, kterým získáte požadovaný pohled. Stačí vybrat dimenze, časové období, případně další filtry a kliknout. O zbytek se postarají BI a OLAP funkce v pozadí.
Reporting pracuje až v 9rozměrné matici. Kromě období a volby skutečnost/plán využijete 7 vlastních dimenzí. S jejich vhodným výběrem vám pomůžeme při vytváření a společném odsouhlasení datového modelu.
Dimenze časového období je při reportování nepostradatelná. Při výběru hodnot snadno zvolíte celé roky, kvartály, měsíce, ale i jakoukoli jejich kombinaci a různé úrovně agregace.
Užitečná funkce, díky které zobrazíte report s daty skutečnosti nebo vybraných verzí plánů / porovnáte plán se skutečností / porovnáte skutečnost nebo plán s minulým obdobím + získáte absolutní i procentní odchylky dat.
Jaký stav na účtech chcete v reportu zobrazit? Počáteční, Konečný, stranu Má dáti, Dal, Obrat nebo jejich kombinace? Pokud jste při výběru časového období nezvolili agregované prvky, report vám zobrazí i součty sloupců.
Používáte často konkrétní pohledy a musíte pokaždé reportu nastavovat stejný filtr dimenzí a hodnot? Jakýkoli pohled přesunete kliknutím mezi uložené reporty a máte ho tak stále při ruce. A kdykoli jej nasdílíte ostatním uživatelům.
Podobně jako uložené reporty, respektive konkrétní pohledy, si naklikáte zobrazení dat reportu v podobě grafu. V definičním módu aplikace vyberete typ reportu, nastavíte hodnoty a uložíte jako soukromý nebo sdílený graf.
Hned po ruce máte typy reportů, které potřebujete. Každý uživatel tu může mít podle přístupových práv a požadované oblasti dat jiné záložky. V definičním módu aplikace si snadno vytvoříte nové nebo modifikujete stávající typy reportů.
Výsledný report se zobrazuje v přehledné tabulce. Po změně parametrů pohledu a stisknutí tlačítka Zobrazit se okamžitě přegeneruje. V administraci lze styl řádků reportu upravit podle vašich představ.
Report ve formě tabulky vám nestačí a potřebujete data v přehlednější podobě? Stačí kliknout na některý z uložených grafů a okamžitě na vás vyskočí. Zobrazené hodnoty přepočítá podle nastavených parametrů aktuálního pohledu.

Mějte své reporty po ruce

V prezentačním módu vytváříte reporty nad hlavní knihou, sklady, pohledávkami a závazky nebo dalšími zdroji dat. Máte-li přístup k více společnostem nebo jejich skupinám, snadno nadefinujete samostatný report pro konkrétní společnost nebo sdílený napříč celou skupinou.

Rychlý výběr typu reportu

Rychlý výběr typu reportu

V záložkách máte po ruce jen reporty, které potřebujete – Rozvahový (BS), Výsledkový (P&L), Cash Flow, poměrové ukazatele (KPI), kombinované výkazy... Díky přístupovým právům vidíte pouze svou oblast dat a definované reporty. Například „Promo“ extrahuje data z výsledovky jen pro marketingové oddělení a „Revenue“ sleduje tržby po jednotlivých obchodnících, aniž by uživatele pustil do jiné části výsledovky.

Při nasazení reportingu vám pomůžeme definovat vhodné typy reportů i poměrové ukazatele.

Definujte si vlastní reporty

Definujte si vlastní reporty

V základu vytváříme obvykle 5 jedinečných typů reportů, které se používají nejčastěji. Jejich kombinací a modifikací získáte nespočet všemožných derivátů, se kterými potřebujete pracovat. Reporting.cz je maximálně otevřený, takže v režimu „Definice“ sami vytváříte a modifikujete jakékoli typy reportů i související struktury a nastavíte jim přístupová práva. U jiného finančního softwaru byste museli zadat úkol IT oddělení, upřesňovat zadání a pak čekat na volnou kapacitu vývojářů.

Více o definici reportů

Změňte svůj pohled na report

Bez kontextu dimenzí, časového období a dalších parametrů by vám report moc informací neprozradil. K sestavení konkrétního pohledu na data vyberte potřebné hodnoty a klikněte na magické tlačítko. Často používané pohledy si uložte a případně je nasdílejte svým kolegům.

Práce s dimenzemi

Práce s dimenzemi

Naklikejte si do reportu vybrané dimenze během pár vteřin díky vícenásobnému výběru hodnot a stromové struktuře s funkcí agregace prvků. Struktura dimenzí vychází už ze specifikace importu dat a reporting vám nabídne 7 volných dimenzí, které obsáhnou jakoukoli úlohu. Během nasazení vám vhodné dimenze nastavíme a k případným budoucím úpravám slouží definiční mód aplikace.

Pokročilé filtrování podle období

Pokročilé filtrování podle období

Speciální dimenzí, bez které by reporting postrádal smysl, je časové období. Sledujte výkazy za celé roky, kvartály, měsíce, ale i týdny nebo dny. V libovolných kombinacích vás aplikace nebude omezovat. Bleskovému ovládání časové osy pomáhá stejně jako u ostatních dimenzí vícenásobný výběr a interaktivní stromová struktura. Za nimi se skrývají analytické BI funkce.

Typ zobrazení a zobrazované hodnoty

Typ zobrazení a zobrazované hodnoty

Nastavte pohled na skutečné výsledky hospodaření, případně verze plánů a forecastů. Nebo chcete porovnat skutečnost oproti plánu v relativní odchylce? A co skutečnost letoška vs. skutečnost loňska? Typ zobrazení vám umožní všechny kombinace a navíc si určíte, jaké stavy chcete na účtech v reportu vidět – počáteční, konečné, obraty, strany Má dáti nebo Dal.

Časté pohledy si uložte a nasdílejte

Časté pohledy si uložte a nasdílejte

Když už si pracně vytvoříte složitý pohled s více parametry a chcete ho často používat, jedním kliknutím ho uložíte. Kdykoli v budoucnu jej pak najdete na stejném místě. Nic nebrání libovolným změnám parametrů a přegenerování reportu s aktuální strukturou a daty. Uložené reporty máte buď jen pro sebe, nebo je nasdílíte svým kolegům.

Jakýkoli report nebo pohled na data si také jednoduše vyexportujete ve formátu XLS nebo PDF.

Musíte občas prezentovat výsledky v podobě grafu? Pro každý typ reportu si v definičním módu připravíte libovolné grafy. Při reportování je najdete pod uloženými reporty a tabulku výkazu si tak hned doplníte o přehlednou vizualizaci.

V analytických funkcích je síla

Vyberete si report a plynule se v něm pohybujete rozpadem řádků na nižší úrovně až k detailnímu zobrazení transakcí. Vypadá to jednoduše, ale co za takovou schopností stojí? Ukážeme vám 3 nejčastější funkce, které při reportování pocítíte na vlastní kůži.

Outline umí nejen interaktivní stromečky

Outline umí nejen interaktivní stromečky

Umožní skrývat a rozbalovat detaily podobně jako Excel. Struktura reportu vychází z definice, kde se nastaví zobrazení agregovaných položek. Ty pod sebou mají další položky, které opět můžou mít pod sebou jiné z odlišných úrovní. Outline dokáže složité vztahy prvků zjednodušit na sbalování a rozbalování řádků a stromů. Pomůže vám nejen při práci s řádky reportu, ale i při výběru vnořených hodnot dimenzí.

GroupBy rozkládá řádky dle dimenzí

GroupBy rozkládá řádky dle dimenzí

Užitečná funkce GroupBy vám po kliknutí na položku reportu nabídne rozklad řádků podle dimenzí, které jste v definici reportu k této položce povolili. Rychle si tak zobrazíte třeba náklady na prodané zboží v členění na jednotlivá střediska, zakázky, výrobky nebo prodejny. U výsledného zobrazení řádků vám nic nebrání i na této úrovni použít funkci Outline.

DrillToDetail jde transakcím až na kost

DrillToDetail jde transakcím až na kost

K vybranému řádku reportu zobrazí všechny související transakce včetně detailů o zaúčtování. Proto si funkci nejvíc oblíbili finanční controlleři. Kliknutím na prvek „Náklady na prodané zboží“ v období Q1 2012 se objeví veškeré nákladové transakce, které souvisí s prodejem příslušného zboží v kontextu ostatních zvolených dimenzí. Na řádku hospodářského výsledku za běžné období by funkce vypsala všechny transakce, což z pohledu analýzy nedává smysl. Proto si v definici reportu nastavíte, kde funkci povolit a kde ne.

3 datové modely jako optimální zdroj dat

Potřebujete reportovat tržby za zboží, jenže v účetnictví chybí data o počtu kusů, nákupní ceně, slevách atd. Proto nasazujeme další datové modely, aby si report mohl pro informaci sáhnout hlouběji k původnímu zdroji – např. hlavní kniha účetnictví a dimenze, sklady nebo pohledávky a závazky. Pokud by to nestačilo, vytvoříme pro váš reporting specifický datový model.

Snadný import dat

Reporting napojíme na váš ERP a definujeme formát importu, který probíhá obvykle automaticky. Není ale problém kliknout a pustit import ručně. Podobně nahrajete nejen data a transakce, ale i definici struktur. Importy jsme dotáhli k takové dokonalosti, že přes copy/paste nahrajete z Excelu do reportingu libovolné číselníky, ale taky celé finanční plány.

Vaše data putují během importu do zabezpečeného datového skladu, kde rovnou proběhne transformace a OLAP výpočty. Vstupními daty jsou účetní transakce, číselníky z účtů hlavní knihy, skladů, dimenzí, ale i finanční plány, forecasty a další nefinanční data vhodná k analýze. Z toho vychází koncept 3 základních datových modelů, které v reportingu nabízíme.

Pod vaší taktovkou

Těžko najdete jiný finanční software, který byste mohli sami ohýbat podle svého a stavět si z něj reportovací „lego“. Definiční mód je silnou zbraní, kterou od nás dostanete do rukou. Máte pod kontrolou správu typů reportů, dimenze, veškeré struktury dat a při definici účetní osnovy vás potěší dokonalá historizace vázaná na jednotlivé roky.

Reporting.cz není krabicový software ani univerzální chroustač dat. Specializuje se na firemní finance, ale zároveň je tak otevřený, že ho přizpůsobíte firmě, výrobnímu podniku i neziskovce. Roste s vámi od malých krůčků až po velké změny v procesech organizace.

Jak si reporting přizpůsobit

Reporting.cz není jen na reportování, ale skvěle slouží i finančnímu plánování

Opravdu umí všechno, co potřebujete? Vyzkoušejte si to…

Dáme vám přístup k demoverzi, kde si zareportujete až do zblbnutí. Nebo aplikaci předvedeme osobně a rovnou zkonzultujeme, jak sedne do ruky právě vaší firmě. Máme-li to k sobě daleko, ukážeme vám reporting vzdáleně přes Skype a sdílením plochy. To vše samozřejmě zdarma a nezávazně.