Kdo a proč Reporting.cz používá

Vyplatí se lokálním firmám i korporacím s pobočkami v různých státech. Běží v cloudu, přizpůsobí se velikosti i oboru a napojíme ho přímo na zdroje dat. Na 1 místě vám tak spojí a zpracuje všechny manažerské informace, které potřebujete k rozhodování.

 

Pomáhá velkým i začínajícím firmám

 

Proč si ho vybrali a co o něm říkají

  • „Dlouhou dobu jsme hledali řešení, které by nám na jednom místě umožnilo sledovat naplňování strategie dle metodiky Balanced Scorecard a zároveň poskytovalo detailní informace o chodu firmy. Když jsme se téměř smířili s tím, že budeme pro strategické a operativní řízení používat odlišné systémy, jsme naštěstí narazili na REPORTING.CZ, která nám ve velice krátké době vystavěla nad datovými zdroji komplexní systém pro strategické, taktické i operativní řízení s možností detailní analýzy.“ Ing. Vladimír Přikryl, Generální ředitel CompuGroup Medical Česká republika s.r.o.

  • „Díky logické a přehledné segmentaci zákazníků dle RFM analýzy, obchodnímu reportingu po produktových skupinách a možnosti sledování plnění potenciálu dle jednotlivých skupin či zákazníků získávají naši obchodní zástupci strukturované přehledné informace, využitelné při přípravě jednání s každým odběratelem. Již první týdny po zavedení se nám viditelně zvýšil obrat, obchodní zástupci ale především získali nový impuls pro aktivní práci.“ MUDr. Pavel Smažík, ředitel společnosti Dentamed s.r.o.

  • „Pro nás hlavní výhodou je propojení informací z více informačních systémů, možnost měnit parametry nad "tvrdými daty" a webový přístup i přes iOS zařízení.“ Jan Petr, výkonný ředitel Software602, a.s.

  • „U nás v Nadaci VIA s úspěchem využíváme CFM již řadu let v rámci programu Akademie sociálního podnikání pro ověření finanční průchodnosti a dlouhodobé udržitelnosti projektů neziskovek, které se uchází o podporu.“ Jiří Bárta, výkonný ředitel Nadace VIA

  • „Získali jsme okamžitý přehled o celkovém hospodaření celé skupiny, napříč jednotlivými společnostmi, výkony obchodníků, skupinami zákazníků a nákladovými středisky, s možností detailní analýzy. Včetně podpory plánovacího procesu a vyhodnocení stanovených cílů. Oceňujeme i intuitivní administraci a rozvoj systému, které máme plně pod kontrolou.“ Ing. Eva Svobodová, vedoucí controllingu, Ing. Libor Štěpán, skupinový CFO Santé, s.r.o.

  • „Ve firmě nám pomáhá vytvářet dokonalý přehled o všech realizovaných i plánovaných projektech, jejich složitém vícezdrojovém financování, stejně jako krytí režijních nákladů. Reporty potřebné pro naše manažerské řízení a rozhodování, statutární účely a v neposlední řadě i pro komunikaci s našimi partnery a dárci máme vždy a všude po ruce. V případě potřeby můžeme kdykoliv na požádání dohledat potřebné detaily a původ transakcí.“ Šimon Budský, výkonný ředitel 3P Consulting, s.r.o.

 

Případové studie a modelový příklad

Každý měsíc rozšiřujeme oborová řešení, ve kterých jsme Reporting.cz zaváděli. Přizpůsobíme ho i vašemu oboru a požadavkům. Přečtěte si případové studie o nasazení reportingu v různých oborech nebo si stáhněte modelový příklad s průvodcem demoverzí.

Partneři, kteří s námi spolupracují

Partneři nám pomáhají být vám blíž k ruce a vám umožní spolupracovat i nadále s vaším dodavatelem. Jsou to integrátoři ERP systémů, účetní firmy i konzultanti. Díky nástroji Reporting.cz pomáhají svým a také našim klientům držet krok s dnešními požadavky na podporu manažerského řízení.

Přejděte na cloud a vemte si reporting
kamkoli s sebou i v mobilu

Pronajměte si reporting jako online službu a plaťte měsíčně méně než za telefon. Ukážeme vám, jak pomůže vaší firmě, nebo si zdarma vyzkoušejte demoverzi třeba i na vlastních datech.

Reporting.cz pomáhá mezinárodním korporacím i malým firmám. Ať vyrábíte, prodáváte nebo poskytujete služby, přizpůsobíme ho vašemu oboru i extra požadavkům.