Zpět na úvodní stránku

Pracujte s námi na reportingu

a pokryjeme celý reportovací cyklus

Co vám můžeme nabídnout?

největší logistický developer ve Střední a Východní Evropě

lokální reporting +270 společností

rekonciliace a IFRS finanční konsolidace rychle se rozvíjející skupiny

aktualizace dat ze zdrojových ERP systémů na denní bázi nebo formou TB upload packů

vyhodnocení čerpání budgetů (Construction, Operation, Overhead)

monitoring Workflow

reporting splatností pohledávek a závazků

sledování efektivity pronajímaných prostor a poskytovaných služeb napříč lokalitami a zákazníky (ERP systém Tririga)

komplexní řízení přístupových práv ke společnostem, oblastem reportingu, reportům a konkrétním datům pro více než 150 uživatelů

A co vás čeká?

největší logistický developer ve Střední a Východní Evropě

lokální reporting +270 společností

rekonciliace a IFRS finanční konsolidace rychle se rozvíjející skupiny

aktualizace dat ze zdrojových ERP systémů na denní bázi nebo formou TB upload packů

vyhodnocení čerpání budgetů (Construction, Operation, Overhead)

monitoring Workflow

reporting splatností pohledávek a závazků

sledování efektivity pronajímaných prostor a poskytovaných služeb napříč lokalitami a zákazníky (ERP systém Tririga)

komplexní řízení přístupových práv ke společnostem, oblastem reportingu, reportům a konkrétním datům pro více než 150 uživatelů