FinancialConsolidation.com

Zmeníme váš pohľad na reporting

Dodávame komplexné reportingové riešenia
založené na spracovaní štruktúrovaných dát.
DATA

Nastavíme prenos a automatickú aktualizáciu údajov zo zdrojových systémov ERP. Údaje možno načítať aj z rôznych súborov alebo formulárov

DWH & MDM

Systém obsahuje ETL, modul na správu k meňových údajov a vytváranie rôznych pravidiel. Spracované údaje sú uložené v robustnom DWH

REPORTY

Definujte obsah a štruktúru svojich reportov, vytvárajte pohľady, zdieľajteich a používajte analytiku a vizualizácie, na akomkoľvek zariadení

 • lokálný reporting +270 spoločností
 • odsúhlasovanie a IFRS finančná konsolidácia rýchlo sa rozvíjajúcej skupiny
 • aktualizácia dát zo zdrojových ERP systémov na dennej báze alebo formou TB upload packov
 • vyhodnotenie čerpania budgetov (Construction, Operation, Overhead)
 • monitoring Workflow
 • reporting nad splatnosťami pohľadávok a záväzkov
 • sledovanie efektivity prenajímaných priestorov a poskytovaných služieb naprieč lokalitami a zákazníkmi (ERP Tririga)
 • komplexné riadenie prístupových práv k spoločnostiam, oblastiam reportingu, reportom a konkrétnym dátam pre viac ako 150 užívateľov
Hľadáte podobné riešenie?
 • monitoring distribúcie a marketingových kampaní
 • doplňovanie tovaru, zaistenie servisu, individuálne riešenia na mieru
 • vizualizácie promoakcií vrátane fotodokumentácie
 • analýza podľa reťazcov / kamenných predajní / zástupcov / zákaziek / promoakcií a značiek
 • zákazníci: Coca Cola, Nestlé, Plzeňský Prazdroj, Henkel, Unilever…
 • obchodné reťazce: Tesco, Ahold, Billa, Kaufland, Makro, Jednota, Coop…
Hľadáte podobné riešenie?
 • predkonfigurované riešenie pre typické oblasti reportingu: financie, splatnosť pohľadávok a záväzkov, nakladové položky, skladové pohyby a stavy skladov, výroba (efektivita výroby)
 • jednoducho rozšíriteľný o ďalšie dátové zdroje: ďalšie moduly Helios iNUVIO (objednávky, aktivity, dochádzka atď.), akékoľvek ďalšie ERP, CRM a ďalšie dátové zdroje
 • plánovanie, porovnanie plánu a skutočnosti
 • robustný dátový sklad, aplikácia pre jednoduchú a efektívnu vizualizáciu výstupov, možnosť pripojenia neobmedzeného počtu užívateľov, vrátane jednoduchého riadenia prístupových práv k oblastiam reportingu, reportom a dátam
Hľadáte podobné riešenie?
 • mobilní on-line sales reporting pre obchodných zástupcov
 • segmentácie zákazníkov na bázy RFM analýzy
 • benchmarking, plnenie potenciálu predaja po skupinách produktov
 • preferované značky, produktový reporting, vyhodnocovanie akcií
 • KPI, online prehľad plnení bonusových schém obchodných zástupcov
 • detailný controlling / analýza skladových položiek a vývoja predaja
 • finančný reporting
Hľadáte podobné riešenie?
 • online mobilný KPI dashboard
 • reporting zdravotných výkonov a vykázanej starostlivosti
 • finančný reporting jednotlivých zariadení a celej siete
 • benchmarking, porovnanie výkonov v rámci časovej osi – história a ďalšie plánovanie; porovnanie výkonov v rámci ďalších zariadení
 • dashboard „kvalita“ sledovania a vyhodnocovania kritických situácií
 • controllingový modul – prostredie pre detailnú analýzu výkonov
Hľadáte podobné riešenie?
 • automatizácia finančnej konsolidácie expandujúcej skupiny cca 40+ spoločností podľa IFRS
 • intercompany rekonciliácia – modul pre odsúhlasenie vzájomných transakcií
 • budgeting, forecasting, porovnanie scenárov ACT, PY a BUD, vyhodnocovanie odchýlok
 • online reporty P&L, BS, Capex pre akúkoľvek úroveň a kombináciu (sub)konsolidácie
 • vizualizácie vývoja KPI a odchýlok od očakávaní formou waterfall bridge
 • prezentácia skupinového cash flow
 • automatické generovanie a rozosielanie rozsiahlych sád Hardcopy reportov po jednotlivých spoločnostiach / regiónoch
 • komplexný forecasting na úrovni BAU a SI v kontexte reportovacích dimenzií
 • prezentácia podľa IFRS 16 – Leasing
Hľadáte podobné riešenie?
 • reporting nad distribúciou hračiek
 • analýza v dimenziách Položky, Predajné kanály/distribútori
 • reporting predajov
 • úroveň zásob / optimalizácia zásob
Hľadáte podobné riešenie?

Už přes 600 korporací a SME používá Reporting.cz

… a řada dalších, které už pohled na reporting změnily

CTP

najväčší logistický developer v Strednej a Východnej Európe

lokálný reporting +270 spoločností

odsúhlasovanie a IFRS finančná konsolidácia rýchlo sa rozvíjajúcej skupiny

aktualizácia dát zo zdrojových ERP systémov na dennej báze alebo formou TB upload packov

vyhodnotenie čerpania budgetov (Construction, Operation, Overhead)

monitoring Workflow

reporting nad splatnosťami pohľadávok a záväzkov

sledovanie efektivity prenajímaných priestorov a poskytovaných služieb naprieč lokalitami a zákazníkmi (ERP Tririga)

komplexné riadenie prístupových práv k spoločnostiam, oblastiam reportingu, reportom a konkrétnym dátam pre viac ako 150 užívateľov

Hľadáte podobné riešenie?

PPM Factum

Merchandising, Sales, Promo & Retail audit

monitoring distribúcie a marketingových kampaní

doplňovanie tovaru, zaistenie servisu, individuálne riešenia na mieru

vizualizácie promoakcií vrátane fotodokumentácie

analýza podľa reťazcov / kamenných predajní / zástupcov / zákaziek / promoakcií a značiek

zákazníci: Coca Cola, Nestlé, Plzeňský Prazdroj, Henkel, Unilever…

obchodné reťazce: Tesco, Ahold, Billa, Kaufland, Makro, Jednota, Coop…

Hľadáte podobné riešenie?

Helios Orange iNUVIO

Integračné riešenie pre BI a reporting

predkonfigurované riešenie pre typické oblasti reportingu: financie, splatnosť pohľadávok a záväzkov, nakladové položky, skladové pohyby a stavy skladov, výroba (efektivita výroby)

jednoducho rozšíriteľný o ďalšie dátové zdroje: ďalšie moduly Helios iNUVIO (objednávky, aktivity, dochádzka atď.), akékoľvek ďalšie ERP, CRM a ďalšie dátové zdroje

plánovanie, porovnanie plánu a skutočnosti

robustný dátový sklad, aplikácia pre jednoduchú a efektívnu vizualizáciu výstupov, možnosť pripojenia neobmedzeného počtu užívateľov, vrátane jednoduchého riadenia prístupových práv k oblastiam reportingu, reportom a dátam

Hľadáte podobné riešenie?

Dentamed

Veľkoobchod v  oblasti stomatológie

mobilní on-line sales reporting pre obchodných zástupcov

segmentácie zákazníkov na bázy RFM analýzy

benchmarking, plnenie potenciálu predaja po skupinách produktov

preferované značky, produktový reporting, vyhodnocovanie akcií

KPI, online prehľad plnení bonusových schém obchodných zástupcov

detailný controlling / analýza skladových položiek a vývoja predaja

finančný reporting

Hľadáte podobné riešenie?

Penta Hospitals

Sieť nemocníc investičnej skupiny Penta

online mobilný KPI dashboard

reporting zdravotných výkonov a vykázanej starostlivosti

finančný reporting jednotlivých zariadení a celej siete

benchmarking, porovnanie výkonov v rámci časovej osi – história a ďalšie plánovanie; porovnanie výkonov v rámci ďalších zariadení

dashboard „kvalita“ sledovania a vyhodnocovania kritických situácií

controllingový modul – prostredie pre detailnú analýzu výkonov

Hľadáte podobné riešenie?

Fortuna

Medzinárodná skupina lotériových spoločností

automatizácia finančnej konsolidácie expandujúcej skupiny cca 40+ spoločností podľa IFRS

intercompany rekonciliácia – modul pre odsúhlasenie vzájomných transakcií

budgeting, forecasting, porovnanie scenárov ACT, PY a BUD, vyhodnocovanie odchýlok

online reporty P&L, BS, Capex pre akúkoľvek úroveň a kombináciu (sub)konsolidácie

vizualizácie vývoja KPI a odchýlok od očakávaní formou waterfall bridge

prezentácia skupinového cash flow

automatické generovanie a rozosielanie rozsiahlych sád Hardcopy reportov po jednotlivých spoločnostiach / regiónoch

komplexný forecasting na úrovni BAU a SI v kontexte reportovacích dimenzií

prezentácia podľa IFRS 16 – Leasing

Hľadáte podobné riešenie?

Milos Group

Konštrukčné riešenia pre zábavný priemysel

sales reporting medzinárodnej skupiny, KPI, meranie a hodnotenie odchýlok

plánovanie, vyhodnocovanie aktuálnej situácie na základe porovnávania histórie a plánov do budúcnosti

analýza predaja jednotlivých regiónov, obchodníkov a položiek až na úroveň transakcií

zber a spracovanie informácií o aktivitách obchodníkov a servisných technikov

hodnotenie príležitostí, fáz cyklu predaja a s tým súvisiacich aktivít obchodníkov

výroba – modelovanie predkalkulácií, porovnanie kalkulácie so skutočnosťou

Hľadáte podobné riešenie?

České Švýcarsko, o.p.s.

Iniciátor rozvoja a  ochrany hodnôt regiónu

finančný reporting spoločnosti a jednotlivých projektov

finančné plánovanie projektov, vyhodnocovanie odchýlok

alokácia režijných nákladov podľa pravidiel

prezentácie a riadenie cash flow celej spoločnosti i jednotlivých projektov

transparentný reporting viaczdrojového financovania a krytie režijných nákladov

online podklady pre jednanie správnej rady a vykazovanie darcom

Hľadáte podobné riešenie?

Prečo zmeníte pohľad na​ reporting

20 rokov skúseností v IT a business consultingu sme spojili do jedinej BI aplikácie. Pokrývame a zároveň garantujeme funkčnosť celého reportovacieho cyklu od zberu dát až po prezentáciu koncovým užívateľom.

Malé a vel'ké firmy

Reporting prispôsobíme medzinárodnej korporácii, skupine firiem, ale i startupu, ktorý zatiaľ nemá vlastnú infraštruktúru.

Akékol'vek dáta

Napojíme vaše dátové zdroje, spracujeme akékoľvek systémy i súbory a doplníme ich o kontext a chýbajúce informácie.

Robustný dátový sklad

Spracované informácie ukladáme do dátového skladu, ktorý zaisťuje integritu dát a tiež jednotnú a ucelenú prezentáciu.

Reporty a BI funkcie

Plnohodnotný BI nástroj vám umožní definovať pohľady, dashboardy, ale i obsah a štruktúru reportov vrátane formátovania.

Pokročilá vizualizácia

Informácie spracujeme do grafov, máp a náhľadov na mieru, ktoré vám rovnako ako celý reporting budú fungovať i v mobile.

Plánovanie a Forecasting

Pokrývame tiež budgeting a forecasting, takže svoje plány vždy jednoducho porovnáte s realitou a vyhodnotíte prípadné odchýlky.

Prístupové práva

Podporujeme bezpečnosť ako v online bankovníctve, synchronizáciu užívateľov s AD, SSO a ľahké riadenie práv naprieč agendami.

Efektívna implementácia

Oproti tradičným riešeniam získate v priebehu pár dní až týždňov reporting na mieru s bezkonkurenčným pomerom cena / výkon.

Parametre cloudovej služby

Oborové riešenia

Najčastejšie oblasti realizácie reportingu

Finančný reporting a controlling

Napojíme a spracujeme dáta z akýchkoľvek účtovných systémov

Reporting predajov / Skladové pohyby

Analyzujeme predajné výsledky, nákupy a stavy skladov, prehľadne a jednoducho

Výroba

Podľa zadania spracujeme vaše dáta v oblasti výroby

HR / ľudské zdroje

Spracujeme dáta z HR a systémov na sledovanie výkonov a motivácii zamestnancov

Zdravotníctvo

Zaistíme prehľad nad výkonmi a výsledkami v zdravotníctve a lekárenskej distribúcii

Marketing

Vyhodnotíme efekty marketingových aktivít

Advokátske kancelárie

Komplexná analýza výkonnosti vrátane hodnotenia efektívnosti

Reporting stojí menej, než by ste čakali

Vyskúšajte si reporting ako online službu s mesačným paušálom. Ušetríte za technológie, údržbu aj licencie.

Máte záujem o cenovú kalkuláciu?

Malá firma

4 užívatelia

1 dátový model

2 dimenzie

1 zdroj dát

Od 50 € / mesačně

Aktivácia od 350 €

Implementácia od 0 €

Stredný podnik

10 - 30 užívatel'ov

2 a viac dátových modelov

3 a viac dimenzií

2 - 3 zdroje dát

aplikácia jednoduchších pravidiel
pre dátovú transformáciu

požiadavky na dátovú integráciu

100 - 500 € / mesiac

Aktivácia od 1.200 - 4.000 €

Implementácia od 1.200 - 4.000 €

Korporácia

30 a viac užívatel'ov

Viac dátových modelov

4 a viac dimenzií

Vačšie množstvo reportovaných spoločností

Komplexné pravidlá pre transformáciu dát (odvodené ukazatele, alokačné kl'úče atď.), viac zdrojov dát, rozsiahle požiadavky na integráciu

od 500 € / mesiac

Aktivácia od 2.000 €

Implementácia od 4.000 €

Ako využiť údaje vo váš prospěch

Prečítajte si, ako môže reporting zmeniť vaše podnikanie

Získajte novinky z oblasti reportingu

Radi s vami zostaneme v kontakte

Děkujeme, e-mail byl přidán.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Riešenia s vysokou pridanou hodnotou poskytujeme spolu s partnermi

Vyskúšajte nový pohľad na reporting

Máte záujem o prezentáciu, cenovú kalkuláciu alebo prístup k demoverzii?

Ďakujeme za váš záujem a odoslaní formulára.
Niečo sa pokazilo. Skúste prosím odoslať formulár zachvilku.

Máte záujem o spoluprácu? Možno hľadáme práve vás!

Kariéra

REPORTING.cz, s.r.o.
Zirkon Office Center
Sokolovská 131/86
Praha 8 – 186 00

IČ: 24248991
DIČ: CZ24248991

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registre vedenom Mestským súdom v Prahe oddiel C, zložka 197204.

Ochrana osobních údajů (GDPR)