FinancialConsolidation.com

Ochrana soukromí

Plné znění souhlasu se zpracováním osobních údajů

Výslovně souhlasím s tím, aby společnost REPORTING.CZ s.r.o, se sídlem Sokolovská 131/86, Praha 8, 186 00, IČ: 24248991, jakožto Správce, zpracovával manuálně mé osobní údaje, a to jméno, příjmení, elektronickou (e-mailovou) adresu a telefonní číslo, v souvislosti se stažením a využíváním Addinu „REPORTING.CZ FOR EXCEL“ a v souvislosti s nabízení služeb Správce (formou individuální komunikace, nikoliv ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti ve znění účinném od 1. července2017).

Souhlas uděluji ve smyslu čl. 6, odst. 1, písm. a) NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a prohlašuji, že veškeré mnou poskytnuté údaje jsou pravdivé.

Souhlas s výše uvedeným zpracováním mých osobních údajů poskytuji dobrovolně, a to na dobu 10 let od jeho poskytnutí.

Beru na vědomí, že mám právo svůj souhlas kdykoliv odvolat zasláním zprávy ze mnou poskytnuté adresy na email: info@reporting.cz s uvedením předmětu, „Vymazat z evidence“, resp. „Unsubscribe“.

Jsem si vědom/a, že mám právo na přístup k mým osobním údajům, právo na jejich opravu, doplnění, omezení zpracování či výmaz, právo na přenositelnost osobních údajů, právo vznést námitku nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Zpět na úvodní stránku