FinancialConsolidation.com

Změníme váš pohled na reporting

Dodáváme komplexní reportingová řešení
založená na zpracování strukturovaných dat.
DATA

Nastavíme přenos a automatickou aktualizaci dat z vašich zdrojových ERP systémů. Data lze načítat i z nejrůznějších souborů nebo formulářů.

DWH & MDM

Součástí systému je ETL, modul pro správu master dat a tvorbu nejrůznějších pravidel. Zpracovaná data jsou uložena v robustním DWH

REPORTY

Definujte sami obsah i strukturu reportů, vytvářejte a sdílejte pohledy, využívejte analytické funkce a vizualizace, v jakémkoliv zařízení

 • lokální reporting +270 společností
 • rekonciliace a IFRS finanční konsolidace rychle se rozvíjející skupiny
 • aktualizace dat ze zdrojových ERP systémů na denní bázi nebo formou TB upload packů
 • vyhodnocení čerpání budgetů (Construction, Operation, Overhead)
 • monitoring Workflow
 • reporting splatností pohledávek a závazků
 • sledování efektivity pronajímaných prostor a poskytovaných služeb napříč lokalitami a zákazníky (ERP systém Tririga)
 • komplexní řízení přístupových práv ke společnostem, oblastem reportingu, reportům a konkrétním datům pro více než 150 uživatelů
Hledáte podobné řešení?
 • monitoring distribuce a marketingových kampaní
 • doplňování zboží, zajištění servisu, individuální šetření
 • vizualizace promoakcí včetně fotodokumentace
 • analýza podle řetězců / provozoven / zástupců / zakázek / promoakcí a značek
 • zákazníci: Coca Cola, Nestlé, Plzeňský Prazdroj, Henkel, Unilever…
 • řetězce: Tesco, Ahold, Billa, Kaufland, Makro, Jednota, Koop…
Hledáte podobné řešení?
 • předkonfigurované řešení pro typické oblasti reportingu: finance, splatnost pohledávek a závazků, skladové položky, skladové pohyby a stavy skladů, výroba (efektivita výroby)
 • jednoduše rozšiřitelný o další datové zdroje: další moduly Helios iNUVIO (objednávky, aktivity, docházka atd.), jakékoliv další ERP, CRM a další datové zdroje
 • plánování, porovnání plánu a skutečnosti
 • každý zákazník získává za bezkonkurenčních podmínek: robustní datový sklad, aplikaci pro snadnou a efektivní vizualizaci výstupů, možnost připojení neomezeného počtu uživatelů, včetně snadného řízení přístupových práv k oblastem reportingu, reportům a datům
Hledáte podobné řešení?
 • mobilní on-line sales reporting pro obchodní zástupce
 • segmentace zákazníků na bázi RFM analýzy
 • benchmarking, plnění potenciálu prodejů po skupinách produktů
 • preferované značky, produktový reporting, vyhodnocování akcí
 • KPI, on-line přehled plnění bonusových schémat obchodních zástupců
 • detailní controlling / analýza skladových položek a vývoje prodejů
 • finanční reporting
Hledáte podobné řešení?
 • on-line mobilní KPI dashboard
 • reporting nad zdravotními výkony a vykázanou péčí
 • finanční reporting jednotlivých zařízení a celé sítě
 • benchmarking, porovnání výkonů proti historii, plánu a ostatním zařízením
 • dashboard „kvalita“ pro sledování a vyhodnocování kritických situací
 • controllingový modul – prostředí pro detailní analýzu do úrovně výkonů
Hledáte podobné řešení?
 • automatizace finanční konsolidace expandující skupiny 40+ společností dle IFRS
 • intercompany rekonciliace – modul pro odsouhlasení vzájemných transakcí
 • budgeting, forecasting, porovnání scénářů ACT, PY a BUD, vyhodnocování odchylek
 • on-line reporty P&L, BS, Capex pro jakoukoliv úroveň a kombinaci (sub)konsolidace
 • vizualizace vývoje KPI a odchylek od očekávání formou waterfall bridge
 • prezentace skupinového cash flow
 • automatické generování a rozesílání rozsáhlých sad hardcopy reportů po jednotlivých společnostech / regionech
 • automatické generování a rozesílání rozsáhlých sad hardcopy reportů po jednotlivých společnostech / regionech
 • komplexní forecasting na úrovni BAU a SI v kontextu reportovacích dimenzí
 • prezentace dle IFRS 16 – Leasing
Hledáte podobné řešení?
 • reporting nad distribucí hraček
 • analýza v dimenzích Položky, Prodejní kanály / distributoři
 • reporting Sell Out
 • reporting stavů skladů / optimalizace skladových zásob
Hledáte podobné řešení?

Už přes 600 korporací a SME používá Reporting.cz

… a řada dalších, které už pohled na reporting změnily

CTP

největší logistický developer
ve Střední a Východní Evropě

lokální reporting +270 společností

rekonciliace a IFRS finanční konsolidace rychle se rozvíjející skupiny

aktualizace dat ze zdrojových ERP systémů na denní bázi nebo formou TB upload packů

vyhodnocení čerpání budgetů (Construction, Operation, Overhead)

monitoring Workflow

reporting splatností pohledávek a závazků

sledování efektivity pronajímaných prostor a poskytovaných služeb napříč lokalitami a zákazníky (ERP systém Tririga)

komplexní řízení přístupových práv ke společnostem, oblastem reportingu, reportům a konkrétním datům pro více než 150 uživatelů

Hledáte podobné řešení?

PPM Factum

Merchandising, Sales, Promo & Retail audit

monitoring distribuce a marketingových kampaní

doplňování zboží, zajištění servisu, individuální šetření

vizualizace promoakcí včetně fotodokumentace

analýza podle řetězců / provozoven / zástupců / zakázek / promoakcí a značek

zákazníci: Coca Cola, Nestlé, Plzeňský Prazdroj, Henkel, Unilever…

řetězce: Tesco, Ahold, Billa, Kaufland, Makro, Jednota, Koop…

Hledáte podobné řešení?

Helios Orange iNUVIO

Integrační řešení pro BI a reporting

předkonfigurované řešení pro typické oblasti reportingu: finance, splatnost pohledávek a závazků, skladové položky, skladové pohyby a stavy skladů, výroba (efektivita výroby)

jednoduše rozšiřitelný o další datové zdroje: další moduly Helios iNUVIO (objednávky, aktivity, docházka atd.), jakékoliv další ERP, CRM a další datové zdroje

plánování, porovnání plánu a skutečnosti

každý zákazník získává za bezkonkurenčních podmínek: robustní datový sklad, aplikaci pro snadnou a efektivní vizualizaci výstupů, možnost připojení neomezeného počtu uživatelů, včetně snadného řízení přístupových práv k oblastem reportingu, reportům a datům

Hledáte podobné řešení?

Dentamed

Dominantní velkoobchod v oblasti stomatologie

mobilní on-line sales reporting pro obchodní zástupce

segmentace zákazníků na bázi RFM analýzy

benchmarking, plnění potenciálu prodejů po skupinách produktů

preferované značky, produktový reporting, vyhodnocování akcí

KPI, on-line přehled plnění bonusových schémat obchodních zástupců

detailní controlling / analýza skladových položek a vývoje prodejů

finanční reporting

Hledáte podobné řešení?

Penta Hospitals

Síť nemocnic investiční skupiny Penta

on-line mobilní KPI dashboard

reporting nad zdravotními výkony a vykázanou péčí

finanční reporting jednotlivých zařízení a celé sítě

benchmarking, porovnání výkonů proti historii, plánu a ostatním zařízením

dashboard „kvalita“ pro sledování a vyhodnocování kritických situací

controllingový modul – prostředí pro detailní analýzu do úrovně výkonů

Hledáte podobné řešení?

Fortuna

Mezinárodní skupina loterijních společností

automatizace finanční konsolidace expandující skupiny 40+ společností dle IFRS

intercompany rekonciliace – modul pro odsouhlasení vzájemných transakcí

budgeting, forecasting, porovnání scénářů ACT, PY a BUD, vyhodnocování odchylek

on-line reporty P&L, BS, Capex pro jakoukoliv úroveň a kombinaci (sub)konsolidace

vizualizace vývoje KPI a odchylek od očekávání formou waterfall bridge

prezentace skupinového cash flow

automatické generování a rozesílání rozsáhlých sad hardcopy reportů po jednotlivých společnostech / regionech

komplexní forecasting na úrovni BAU a SI v kontextu reportovacích dimenzí

prezentace dle IFRS 16 – Leasing

Hledáte podobné řešení?

Milos Group

Konstrukční řešení pro zábavní průmysl

sales reporting mezinárodní skupiny, KPI, měření a hodnocení odchylek

plánování, porovnání skutečnosti s plány a historií

analýza prodejů po teritoriích, obchodnících a položkách až do úrovně transakcí

sběr a zpracování informací o aktivitách obchodníků a servisních techniků

hodnocení příležitostí, fází prodejního cyklu a souvisejících aktivit obchodníků

výroba – modelování předkalkulací, porovnání s kalkulacemi a skutečností

Hledáte podobné řešení?

České Švýcarsko, o.p.s.

Iniciátor rozvoje a ochrany hodnot regionu

finanční reporting společnosti a jednotlivých projektů

finanční plánování projektů, vyhodnocování odchylek

alokace režijních nákladů podle pravidel

prezentace a řízení cash flow celé společnosti a jednotlivých projektů

transparentní reporting vícezdrojového financování a krytí režijních nákladů

on-line podklady pro jednání správní rady a vykazování dárcům

Hledáte podobné řešení?

Proč změníte pohled na reporting

20 let zkušeností z IT a business consultingu jsme spojili do jediné BI aplikace. Pokrýváme a zároveň garantujeme funkčnost celého reportovacího cyklu od sběru dat po prezentaci koncovým uživatelům.

Malé i velké firmy

Reporting přizpůsobíme mezinárodní korporaci, skupině firem, ale také startupu, který zatím nemá vlastní infrastrukturu.

Jakákoliv data

Napojíme vaše datové zdroje, zpracujeme jakékoli systémy i soubory a doplníme je o kontext a chybějící informace.

Robustní datový sklad

Zpracované informace ukládáme do datového skladu, který zajišťuje integritu dat, ale také jednotnou a ucelenou prezentaci.

Reporty a BI funkce

Plnohodnotný BI nástroj vám umožní definovat pohledy, dashboardy, ale i obsah a strukturu reportů včetně formátování.

Pokročilá vizualizace

Informace zpracujeme do grafů, map a pohledů na míru, které vám stejně jako celý reporting budou fungovat i v mobilu.

Plánování a forecasting

Pokrýváme i budgeting a forecasting, takže své plány vždy snadno porovnáte s realitou a vyhodnotíte odchylky.

Přístupová práva

Podporujeme bezpečnost jako v online bankovnictví, synchronizaci uživatelů s AD, SSO a snadné řízení práv napříč agendami.

Efektivní implementace

Oproti tradičním řešením získáte v řádu dnů až týdnů reporting na míru s bezkonkurenčním poměrem cena / přínos.

Vybrané parametry cloudové služby

Oborová řešení

Nejčastější oblasti realizace reportingu:

Finanční reporting a controlling

Napojíme a zpracujeme data z jakýchkoliv účetních systémů

Prodejní reporting / Skladové pohyby

Analyzujeme prodejní výsledky, nákupy a stavy skladů, přehledně a jednoduše

Výroba

Dle zadání zpracujeme vaše data v oblasti výroby

HR / lidské zdroje

Zpracujeme data z HR a systémů pro sledování výkonů a motivaci zaměstnanců

Zdravotnictví

Zajistíme přehled nad výkony a výsledky ve zdravotnictví a lékárenské distribuci

Marketing

Vyhodnotíme efekty marketingových aktivit

Advokátní kanceláře

Komplexní analýza výkonů včetně vyhodnocení efektivity

Reporting stojí méně, než byste čekali

Pronajměte si reporting jako online službu s měsíčním paušálem a ušetřete za technologie, údržbu i licence.

Máte zájem o cenovou kalkulaci?

Malá firma

4 uživatelé

1 datový model

2 dimenze

1 zdroj dat

Od 1.500 Kč / měsíc

Aktivace od 10 tis. Kč

Implementace od 0 Kč

Střední podnik

5 až 30 uživatelů

2 a více datových modelů

3 a více dimenzí

2 - 3 zdroje dat

aplikace jednodušších pravidel
pro datovou transformaci

požadavky na datovou integraci

3 - 5 tis. Kč / měsíc

Aktivace 30 - 100 tis. Kč

Implementace 30 - 100 tis. Kč

Korporace

30 a více uživatelů

Více datových modelů

4 a více dimenzí

Větší množství reportovaných společností

Komplexní pravidla pro transformaci dat (odvozené ukazatele, alokační klíče atd.)

Více zdrojů dat, rozsáhlé požadavky na integraci

od 15 tis. Kč / měsíc

Aktivace od 50 tis. Kč

Implementace od 100 tis. Kč

Jak využít data ve váš prospěch

Přečtěte si o tom, jak reporting může změnit váš byznys

Dostávejte novinky z oblasti reportingu!

Nechte nám na sebe váš e-mail. Budeme vám reportovat jako první.

Děkujeme, e-mail byl přidán.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Řešení s vysokou přidanou hodnotou poskytujeme společně s partnery

Vyzkoušejte nový pohled na reporting

Máte zájem o prezentaci, cenovou nabídku nebo přístup k demoverzi?

Děkujeme za váš zájem a odeslání formuláře.
Něco se pokazilo. Zkuste prosím odeslat formulář zachvilku.

Máte zájem o spolupráci? Třeba hledáme právě Vás!

Kariéra

REPORTING.cz, s.r.o.
Zirkon Office Center
Sokolovská 131/86
Praha 8 - 186 00

IČ: 24248991
DIČ: CZ24248991

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 197204.

Ochrana osobních údajů (GDPR)