Zpět na všechny článkyBack to all articles

Luděk Rudovský: Bez dat zpracovaných ve správné informace nemůžete být efektivní

Dentamed je lídrem na trhu s komplexními produkty pro stomatology. Přečtěte si v rozhovoru s jeho ředitelem Luďkem Rudovským, jak reportování dat ulehčuje cestu k naplnění mise, pomáhat stomatologům být úspěšnější a rozvíjet podnikání.
9.1.2024

Dentamed je lídrem českého trhu s komplexními produkty pro stomatology. Reportování dat Dentamedu ulehčuje cestu k naplnění své mise, pomáhat stomatologům být úspěšnější a zároveň rozvíjet vlastní podnikání. Reportují třeba v oblasti motivace obchodních zástupců nebo nabídky produktů či služeb podle segmentace zákazníků. V rozhovoru začátky spolupráce s Reporting.cz přiblížil Luděk Rudovský, který je ředitelem Dentamedu.

Největší výzvu vidím v množství dat, která budeme muset v budoucnu třídit a analyzovat. Už teď jich máme tolik, že často bývá těžké je efektivně propojit a vizualizovat. Výzva do budoucna bude také to, abychom co nejméně museli spoléhat na lidský faktor. Kdyby systém uvažoval sám bez lidského zásahu, docílili bychom lepší efektivity a zároveň ulehčili zaměstnancům práci.

Nefinanční reporting pro jedničku s produkty pro stomatology

Umění reportingu je vytáhnout z veliké a nepřehledné hromady nejrůznějších dat důležité informace, propojit souvislosti a vše prezentovat na první pohled srozumitelnou vizualizací. Na jejich základě se může rozhodovat nejen top management, ale i obchodníci, kteří informace získají v terénu na pár kliknutí zcela intuitivně přes tablet či telefon. Získávají tak mnohem hlubší vhled založený na datech, ke kterému by se jinak nebyli schopni dostat.

Obchodníci a tedy i firma mohou růst, když vědí kam – například, co mohou nabízet klientovi ve srovnání s jiným klientem, který odebírá podobné produkty. Nebo ve srovnání s kolegou obchodníkem, který je v některé oblasti úspěšnější. To přináší přirozenou motivaci k růstu, založenou na datech, na která by si obchodník sám nikdy nesáhnul. Díky vizualizaci a jednoduché přístupnosti je Reporting.cz nepostradatelnou pomocí.

Dentamed

Od roku 1990 se Dentamed zaměřuje na zajištění dodávek dentálních produktů do stomatologických ordinací. Od poptávky po konkrétním přístroji až po kompletní přístrojové vybavení dentálních klinik, ordinací nebo laboratoří. V Dentamedu si zakládají si na osobním přístupu a korektním jednání. Jejich snahou je přizpůsobit se aktuálnímu vývoji na trhu a spoluutvářet vysoký standard oboru stomatologie.

www.dentamed.cz

Dentamed & Reporting.cz

  • zdrojový systém: IS Signys od společnosti Tresoft
  • doba realizace: průběžná spolupráce od 2015
  • Prodejní reporting nad zákaznickou bází pro podporu rozhodování a řízení obchodního týmu a KPI

Luděk Rudovský: Bez dat zpracovaných ve správné informace nemůže být člověk efektivní

Jaký je příběh Dentamedu?

Dentamed dodává stomatologům na českém trhu všechno, co je potřeba. Od materiálu, přístrojů, služeb až po vzdělávání. Máme takový ten klasický hezký příběh: firmu založil tehdejší student stomatologie pan doktor Smažík a časem se vypracovala až do pozice dnešního lídra trhu, který je součástí nadnárodní skupiny Lifco.

Co byla u Dentamedu motivace pro hledání reportingového řešení?

Motivace je jednoduchá a platí dodnes: Máme interní systém, který 30 let rozvíjíme a pracuje v něm celá firma. Je stabilní, funkční a zaměstnanci jsou s ním spokojeni. Dříve ale neumožňoval prostor pro rozvoj. Hledali jsme proto řešení, které by nám zprostředkovalo jednoduché online přehledy, ke kterým máme přístup kdykoliv. A to i s tablety nebo telefony, které naši obchodníci používají v terénu.

Den otevřených dveří pro klienty Dentamedu

Proč jste si vybrali zrovna Reporting?

Měli jsme a máme společný přístup. Porozumění tomu, co potřebujeme a co nám přinese největší efekt v co nejkratším čase. Na spolupráci s Reportingem také oceňujeme přímou komunikaci s lidmi, kteří se zásadně podílejí na výsledném řešení.

Jak se Vaše spolupráce s Reportingem rozvíjela?

Současný systém je už několikátou generací, se kterou nám Reporting pomáhá. Nedávno jsem se díval do historie a našel jsem tolik verzí, že jsem si až v tu chvíli uvědomil, jak se systém postupně vyvíjel a rozšířil. Zejména proto, že jsme zjistili, že potřebujeme více a více přehledů, které budou sedět konkrétním profesím v Dentamedu.

Protože každý potřebuje ke své práci něco jiného. Třeba obchodníci…

Na začátku jsme pracovali s tím, že máme obrovský počet zákazníků, přičemž každý je specifický. Bylo potřeba vizualizovat výkonnost každého jednoho zákazníka tak, aby si obchodní zástupce mohl například před schůzkou data zobrazit a zjistit, co zákazník dělá, co potřebuje nebo by mohl potřebovat.

Den otevřených dveří pro klienty Dentamedu

Proměnilo reportování dat vaši práci i v jiném ohledu?

Chtěli jsme motivovat obchodní zástupce k efektivnější práci. To jsme ale nemohli udělat bez toho, aniž bychom jim poskytli nástroje, které jim v tom pomohou. S Reporting.cz jsme vybudovali prostředí které přímo rozvíjí jejich potenciál.

V jakých oblastech využíváte řešení Reporting.cz u Vás ve firmě?

O dvou základních jsme již mluvili – postup obchodníka u jednotlivých zákazníků a jeho motivaci. Třetí klíčový bod naší spolupráce spočívá v nedávném propojení Reportingu s naším e-commerce. Díky tomu můžeme jednotlivá data z různých systémů propojovat a dávat je do správného kontextu.

Jak náročné pro vás je nasazování nových řešení?

Implementace je postupná a zároveň rychlá. Nastavili jsme spolupráci tak, že my přesně definujeme, co potřebujeme. Tým z Reportingu pak případně navrhne vylepšení na základě svých zkušeností a finální řešení je hotové v podstatě hned.

Co vidíte jako největší výzvy a příležitosti v oblasti dat do budoucna?

Největší výzvu vidím v množství dat, která budeme muset v budoucnu třídit a analyzovat. Už teď jich máme tolik, že často bývá těžké je efektivně propojit a vizualizovat. Výzva do budoucna bude také to, abychom co nejméně museli spoléhat na lidský faktor. Kdyby systém uvažoval sám bez lidského zásahu, docílili bychom lepší efektivity a zároveň ulehčili zaměstnancům práci.

A co digitalizace jako taková? Je ten proces u konce?

V té stále vidím velkou příležitost. Udělali jsme za posledních pět let opravdu obrovský skok. Na druhou stranu doufám, že doba, kdy budou všechny obchody online a člověk už nebude vůbec potřeba, nás zatím nečeká. Cením si toho, když mohu jít se zákazníkem na kávu a popovídat si s ním o tom, co ho trápí nebo co by potřeboval. Radost mi dělají akce jako náš nedávný den otevřených dveří, kdy k nám přišlo na 160 zákazníků. Zkrátka věřím, že ten osobní kontakt je potřeba a nevytratí se.

Jak se Vám vyplácí investice do spolupráce s Reportingem?

Vždy jsem pracoval s daty a vždy jsem razil to, že bez informací a dat člověk nemůže být efektivní a úspěšný. Přesně vizualizovaná data v různých přehledech na základě znalosti našeho prostředí jsou pro nás klíčová. To nám Reporting.cz nabízí a to také znamená, že se nám investice vrátila mnohonásobně.

Den otevřených dveří pro klienty Dentamedu
Luděk Rudovský, MBA, CEO Dentamed

Další články

Přečtěte si o tom, jak reporting může změnit váš byznys.

Dostávejte novinky z oblasti reportingu!

Nechte nám na sebe váš e-mail. Budeme vám reportovat jako první.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

REPORTING.cz, s.r.o.
Zirkon Office Center
Sokolovská 131/86
Praha 8 - 186 00

IČ: 24248991
DIČ: CZ24248991

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 197204.

Ochrana osobních údajů (GDPR)

REPORTING.cz, s.r.o.
Zirkon Office Center
Sokolovská 131/86
Praha 8 – 186 00

IČ: 24248991
DIČ: CZ24248991

The company is incorporated in the Commercial Register administered by the Municipal Court in Prague, Section C, File 197204.

Data Protection (GDPR)